Cha mẹ chống hôn nhân

Vấn

NAM MO A DI DA PHAT, dạ thưa thầy, con và người kia muốn đi đến hôn nhân, nhưng 2 gia đình không cùng đạo, và luôn phản đối con, vậy con và người đó có thể đến với nhau không và có thể thuyết phục được gia đình 2 bên không, xin thầy chỉ thêm cho con, dạ con xin cảm ơn thầy.

D

Đáp: 

Chúng tôi không đủ tiêu chuẩn để khuyên về các vấn đề hôn nhân, nhất là khi không đủ chi tiết như trường hợp này.

Tuy nhiên chúng tôi cũng xin góp ý theo cái nhìn tổng quát của Phật giáo.

Theo tinh thần Đại Thừa, bổn phận quan trọng nhất của con người là báo hiếu cha mẹ. Tình nhân còn có thể thay nhưng cha mẹ thì không thể.

Tốt hơn là không nên xúc tiến vì cản trở quá lớn lao và vì chử hiếu.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded