Pháp Luân Công tà ra sao

Vấn

Kính Bạch thầy,
Thầy có thể giải thích rõ hơn cho mọi người được biết tại sao tin theo Pháp luân công lại đọa địa ngục sau khi chết, vì con thấy những người học Pháp luân công chân chính họ tu luyện tâm tính chân – thiện – nhẫn. Tức là họ không làm điều xấu.
Pháp luân công chính là ma giáo thời Phật Pháp? Thầy có thể giải thích vì sao  được không ạ?
Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói về vấn đề này. Thầy có thể giải thích được không ạ.
Mong thầy giải thích để Phật tử có thể hiểu rõ hơn để tinh tấn trong quá trình tu tập.
A DI ĐÀ PHẬT!

YEN

Đáp: 

Theo giáo lý Phật giáo, như trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Luân Công thuộc tà giáo. Ngoại đạo có thể mặc áo cà sa hoặc dùng danh từ Phật học nhưng thể tính của pháp họ là tà. Nói một cách khác, những vị thầy này chưa giác ngộ nên học trò họ cũng không thể giác ngộ. Họ tự cho là đã minh tâm kiến tánh để chiêu dụ kẻ khác.

Thầy có trách nhiệm phát biểu ý kiến như vậy và giữ lập trường. Thầy chỉ có thể làm như thế thôi với mục đích là giúp những ai chưa phân biệt được chính tà. Thầy không chỉ trích hoặc bêu xấu họ. Nếu quí vị có cảm tưởng như vậy thì không nên tin lời thầy và nên tìm người khác có trí huệ chân chính mà thỉnh giáo.

Những ai không tin thầy lần này thì sẽ tự khám phá được khi họ bị nạn. Những Phật tử có lòng tin thì nên nghiên cứu thêm về giáo lý nhà Phật để tự xác nhận lấy. Họ cũng nên thỉnh bổn sư của họ chỉ giáo thêm.

Thầy không thể bàn rộng thêm vì có thể khiến đọc giả nghĩ rằng thầy có ác ý, ganh tỵ, thiếu tự tin hoặc lo sợ. Bản thân thầy thì không chỉ trích hoặc bêu xấu bất cứ ai vì làm như thế thì không xứng đáng cương vị người xuất gia. Hơn nữa, còn sẽ làm các ân sư mất mặt vì pháp chúng tôi tu hành thì bao dung tất cả. Các ngài chủ trương rèn luyện tâm để đạt đến chỗ không phân biệt mới có thể đắc giác ngộ.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded