Làm sao gặp lại chánh pháp

Vấn

Bạch Thầy,

Con đọc sách của Thầy và các bài viết của Ngài Tuyên Hóa thì như vậy là có nhân duyên từ các kiếp trước không ạ?

Và nếu trong kiếp này con chưa vãng sinh cõi Cực Lạc được thì phải làm sao để kiếp sau con có thể gặp lại Phật Pháp được ạ?

Xin Thầy từ bi dạy cho con biết ạ.

MTV

Đáp: 

Đúng. Có phước với Chính Pháp và lập nguyện luôn theo học Chính Pháp thì mới gặp được.

Kiếp này mà gặp được Tịnh Độ Đại Thừa thì nên tìm mọi cách mà đắc vãng sinh kiếp này. Nên tìm Thiện Tri Thức Đại Thừa mà thỉnh phương pháp. Không nên như những kiếp trước, tu học Tịnh Độ chưa đến nên đến chốn nên vẫn còn lưu lạc luân hồi. Nên nhớ thường phải thông qua nhiều thử thách và cản trở mới được dạy.

Muốn tái ngộ thì nên tích cực trồng chủng tử: bố thí, tu hành, phát nguyện… Nói chung là trồng với phước điền Chánh Pháp thì sẽ được hưởng. Phước nhiều thì sẽ thu thập nhiều hơn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded