Trì chú Dược Sư

Vấn

Thưa thầy cho con hỏi, hiện tại con đang bị bệnh con có thể thỉnh phật dược sư về thờ được không ạ ( nhà con có thờ quan thế âm bồ tát). Con muốn niệm hồng danh và quán đảnh chơn ngôn của đức phật dược sư thì niệm như thế nào ạ ?

NL

Đáp:

Rất nên thỉnh Dược Sư Phật về thờ.
Trì Dược Sư thần chú rất tốt đối với bệnh tật.
Chắp tay niệm hồng danh Dược Sư Phật ba lần. Tụng Dược Sư thần chú 108 biến (một xâu chuỗi), càng nhiều chuỗi càng tốt, tùy thời gian rảnh. Xong rồi hồi hướng công đức.
Sau khi hành trì như thế ba bốn tháng mà không đủ hiệu quả thì nên cầu cứu các chuyên gia. Tìm chùa người Hoa mà thỉnh pháp Dược Sư của họ.

Chúc con nhiều may mắn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded