Kiểu Mẫu Tốt

Trước khi xuất gia thầy rất khâm phục ông Warren Buffet.

Ông tiêu biểu cho sự thành công trên thương trường.

Thầy đã ngưỡng mộ sự nhạy bén trong kinh doanh và sự thành công lớn lao của hãng của ông. Rồi vợ trước của ông, bà Susan Buffet, là một người có chí khí, lòng từ bi và trí huệ. Ông Buffet lại khuyến khích con cháu cũng như các vị phú ông khác làm việc phúc thiện.

Nay đã xuất gia, thầy càng ngày càng thất vọng với ông Buffet. Những người có đạo đức và trí huệ chân chính sẽ không bao giờ đeo đuổi làm lợi một cách thiếu đạo đức.

Thầy thất vọng vì nhiều hãng ông làm chủ kiếm tiền một cách bất chính, không tốt cho môi trường hoặc sức khỏe của nhân loại. Vậy là đi ngược lại lời Phật dạy: mỗi người nên có chính mệnh.

Nếu trước thì làm tiền bằng cách hại người và xã hội rồi dùng lợi tức đó mà làm việc từ thiện thì cuộc đời có nghĩa chăng?

Thầy tin rằng chúng ta đang có nhiều chiến tranh, xung đột, tai ách và tàn nhẫn vì các lãnh đạo thế giới quá tham lam cầu danh lợi bất chấp mọi thủ đoạn. Họ có ảnh hưởng tồi tệ cho xã hội và không phải là kiểu mẫu tốt cho chúng ta.

Thầy hy vọng sẽ có nhiều người nêu gương tốt hơn cho nhân loại: họ dùng tâm huyết và lòng nhiệt thành để tranh thủ cái lợi trong tinh thần xây dựng và cải tiến xã hội. Thầy mong ông Buffet cũng làm như thế nhiều hơn nữa để có thể trở thành một kiểu mẫu lý tưởng hơn trước khi ông rời cuộc đời này.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded