Chùa Đại Thừa Miền Đông

Vấn

Chào quí vị:

Tôi qui y với HT Pháp Vân, một vị thầy đã từng làm thị giả của HT Hư Vân. Sư phụ tôi qua đời năm 2000 rồi. Từ đó tôi tự tu Tịnh Độ.

Tôi mới đọc qua cuốn Cẩm Nang Tịnh Độ của thầy Vĩnh Hóa. Trong đó thầy khuyên nên tầm sư. Tôi sống ở New Jersey và làm việc tại Manhattan, New York. Quí vị có thể giới thiệu cho chúng tôi một vài chùa tốt trong vùng này không?

Cám ơn sự giúp đỡ của quí vị

A Di Đà Phật!
DH

Đáp:

Ông có căn cơ với Chánh Pháp.

Muốn tu Chánh Pháp (Đại Thừa) thì phải tìm Thiện Tri Thức (TTT). Khó mà nhận ra được ai là người đã giác ngộ, cho nên pháp tầm sư có nghĩa là muốn tu Đại Thừa thì phải bỏ công lao đi tìm và thân cận TTT.

Rất tiếc chúng tôi không biết nhiều về các chùa tại miền Đông nước Mỹ. Tiểu bang Cali có khá nhiều TTT. Vì thế ông nên chịu khó qua Cali mà tu học, mặc dầu tốn kém thì giờ và tiền tài nhưng sẽ cho ông một nền tảng vững chắc để tu Tịnh Độ.

Ví dụ, ông có thể viếng thăm các chùa của thầy tôi, cố HT Tuyên Hóa mà học vì nơi ấy có khá nhiều thầy giỏi. Hoặc ông cũng có thể đến chùa chúng tôi tham dự các khóa tu Thiền-Tịnh Độ.

Trong lúc này thì ông nên nghiên cứu lời giảng dạy của ngài Tuyên Hóa. Lúc trước tôi cũng từng bắt đầu tu hành như thế nên tích tụ được căn bản vững chắc để sau này có thể phân biệt Chánh Pháp với bất Chánh Pháp.

Nếu ông muốn đến chùa chúng tôi thì có thể dành riêng một cuối tuần có ba ngày nghỉ mà qua tu học.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded