10 Mục Tranh Chăn Trâu

Vấn

Kính bạch thầy, con có một thắc mắc, xin thầy giải trừ giúp con.

Thưa thầy, có cách nào để ta tự biết cấp bậc tu học của mình tới đâu rồi theo đó mà tiếp tục phát triển không ạ? Con nay nghĩ rằng, liệu tu theo 10 mục tranh chăn trâu liệu có thể thành tựu không? Xin cảm ơn thầy.

H

Đáp: 

Chưa có trí huệ chân chính thì không thể tự biết trình độ của mình. Nói ngược lại, nếu chưa biết trình độ của mình thì nên tìm người khác có trí huệ hơn mình mà học hỏi.

Nếu chỉ dựa theo sách vở mà tu hành, ví dụ như các bài soạn về 10 mục chăn trâu, thì khó đạt được thành tựu rốt ráo. Muốn có sự thành công lớn thì tìm thiện tri thức mà nương tựa để tránh đi lạc đường và thành tựu mau chóng hơn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded