Zen thời nay khác Zen thời xưa

Vấn

Thưa thầy Vĩnh Hóa,

Tôi muốn hỏi về Zen hiện đại. Tôi tu Zen đã khá lâu nên có một ít kinh nghiệm. Hình như Zen thời nay và đời xưa có sự gián đoạn. Cám ơn thầy.

SB

Đáp: 

Theo thiển ý, hoàn toàn không có sự gián đoạn trong sự truyền thừa của thiền tông hoặc Đại Thừa.

Nếu có gián đoạn thì ở căn cơ người học trò. Vì thời nay rất ít người học trò có khả năng hấp thụ giáo lý hoặc đủ năng lực tu luyện Chánh Pháp Đại Thừa nên bậc Thiện Tri Thức ít chịu ló dạng.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded