Tình Yêu Theo Đạo Phật

Phàm phu yêu theo ba phương diện:

  1. Sinh lý: Khi yêu thì tim thổn thức, thích cảm giác êm ái khi gần gũi người thân yêu.
  2. Tình cảm: Chúng ta chấp trước vào những cảm xúc lưu luyến khi ở cạnh người thương.
  3. Trí thức: theo lý trí thì tình yêu cũng có thể đem lại sự an toàn và nhiều lợi ích vật chất.

Tình yêu muốn lâu dài thì cần có sự thăng bằng giữa ba khía cạnh trên.

Ngược lại, người Phật tử có hiểu biết thường chú trọng những phương diện tâm linh như sau:

  1. Tình yêu không phải chỉ là hưởng thụ những lạc thú mà còn ở cái biết ban sự an lạc: đó là Từ.
  2. Tình yêu không phải chỉ là những cảm giác mạnh mẽ thích thú mà còn ở cái biết thông cảm nỗi khổ của người khác và cố gắng nhổ cái khổ đó: đây là tâm Bi.
  3. Tình yêu không phải chỉ là tính toán lợi hại mà là lòng vị tha, hoan hỉ khi người khác được gặp chuyện tốt: đó là Hỉ.
  4. Tình yêu không phải chỉ là sáu phương diện trên mà còn phải biết xóa bỏ mọi sự mưu toan và thành kiến: đó là Xả.

Người thế gian thương yêu nhau nên tìm kiếm nhau đời đời kiếp kiếp, khiến cho người thân yêu bị lưu lạc trong vòng luân hồi. Đó là tình yêu ích kỷ.

Người Phật tử có trí huệ thì thể hiện tình thương như phàm phu nhưng chú trọng về phương diện tâm linh. Vì thế họ thường cố giúp người yêu thoát khỏi cái khổ của luân hồi và đắc lạc trường cửu của giải thoát. Đây là tình yêu chân thật.

Tình thương của bạn sâu đậm đến mức nào?

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded