Bân Khuân về Tương Lai

Vấn

Chào Quí thầy:

Tôi mới đậu xong bằng tiến sĩ kỹ sư và đang làm việc với một công ty mới thành lập để xử dụng việc nghiên cứu của tôi. Rất tiếc là sản phẩm này dùng súc vật nên cần phải dùng súc vật để thí nghiệm. Bản thân tôi sẽ không cần phải làm thí nghiệm nhưng biết như thế làm tôi rất khó chịu. Hiện giờ, chúng tôi mới bắt đầu nên chưa làm thí nghiệm.

Hơn nữa, tôi nghĩ rằng không muốn theo đuổi sự nghiệp như vậy. Tôi lại thích vào chùa tạo công quả và trong tương lai sẽ xuất gia. Nhưng trở ngại lớn lao nhất của tôi là phải lo cung phụng cho mẹ. Cha tôi qua đời nhiều năm trước, anh em tôi thì không có công ăn việc làm gì khả quan và mẹ tôi thì làm rất ít tiền. Tôi có cảm tưởng rằng mẹ tôi đặt tất cả hy vọng của gia đình trên vai tôi.

Các thầy nghĩ tôi nên làm gì? Bỏ tất cả và theo ao ước hoặc tiếp tục và đợc cho đến khi thuận tiện hơn?

A Di Đà Phật. Cám ơn các thầy đã dành thì giờ cho tôi.

MT

Đáp:

Thiện tai! Thiện tai!

Còn trẻ như ông với nhiều sự thành công trên đường đời mà lại có lý tưởng xuất gia. Theo quan niệm Phật giáo, một người con xuất gia thì cửu tổ sinh thiên (chín đời tổ tiên được sanh lên trời). Thầy nghĩ rằng điều quan trọng hơn là con người nên xuất gia để tạo phước giúp tổ tiên, gia đình, bạn bè, và chúng sanh thoát vòng Luân hồi sanh tử bằng cách tu theo Chánh Pháp.

Muốn bàn rõ hơn thì cần nhiều chi tiết hơn. Tuy nhiên, ông nên suy nghiệm về vài khía cạnh như sau:

Trước hết, ông cần cung phụng cho mẹ. Rất khó mà ngồi tu một cách yên tâm khi óc vẫn còn áy náy vì chưa chăm sóc đầy đủ cho mẹ. Có thể ông nên làm việc để dành dụm tiền nuôi cụ. Chẳng hạn, một người cố vấn tài chánh (financial planner) có thể giúp ông tính toán xem cần thiết lập một annuity (tiền tiết kiệm hàng năm) bao nhiêu để lo cho bà. Ngay Lục tổ Huệ Năng cũng đã lo cho mẹ đủ tiền sinh sống rồi mới bắt đầu đi tu.

Cũng không kém quan trọng là biết chuẩn bị kỹ càng cho chuyện tu hành. Chúng ta xuất gia là không ngoài mục tiêu đắc giải thoát, rồi sau đó học cách cứu cha mẹ, họ hàng, bạn bè, và chúng sanh. Cũng như muốn bằng tiến sĩ có giá trị thì phải chọn người thầy giỏi và môi trường thuận lợi để chóng thành công. Thầy rất may mắn gặp được ngài Tuyên Hóa và quí hơn nữa là được ngài hướng dẫn trong việc tu tập: không có gì quí hơn trên cuộc đời này có thể đánh đổi được! Sau này thầy mới biết rằng có được như vậy là nhờ đã từng trồng phước đức với ngài từ nhiều kiếp rồi. Ông cũng nên tìm một minh sư mà trồng phước với ngài thì sau này mới có đủ phước tu Pháp của ngài cho tới nơi tới chốn.

Thầy tin rằng cách tốt nhất để báo hiếu cho mẹ ông là giúp gởi bà đi Tây Phương Cực Lạc, để cụ không bao giờ khổ nữa và sẽ thành Phật trong kiếp sau. Ông có thể tìm đọc phương pháp Tịnh Độ Đại Thừa theo tinh thần mới của nước Mỹ trong cuốn sách “Cẩm Nang Tịnh Độ: Tịnh Độ Đại Thừa Ở Mỹ”.

Chúng tôi cũng có thể góp ý kiến trực tiếp với ông sau khi ông có kế hoạch rõ ràng chi tiết hơn.

Chúc ông nhiều may mắn. 

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded