Phát Triễn Tâm Đại Bi

Vấn

Kính thầy chỉ dạy giúp con để khai triển tâm đại bi khi trì tụng ah. Con chưa thực sự hiểu về tâm đại bi. Xin thầy hoan hỉ chỉ dạy con ah.

NTBL

Đáp:

Tu các Pháp của Quán Thế Âm Bồ Tát như trì Chú Đại Bi, trì Thủ Nhãn, niệm hồng danh Bồ Tát, tụng Đại Bi Sám, tụng Phẩm Phổ Môn v.v… sẽ tự động giúp quí vị phát triển tâm đại bi.

Muốn khai mở lẹ hơn nữa thì nên tìm thiện tri thức bên Đại Thừa có tâm đại bi mà theo học. Vị sư này sẽ dạy con cặn kẽ hơn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded