Ý nghĩa chép Kinh Pháp Hoa

Vấn

Kính bạch Thầy. Con muốn hỏi việc chép Kinh Pháp Hoa có ý nghĩa gì.

AP

Đáp:

Đời xưa không có phương tiện in kinh điển nên sao chép kinh có nhiều công đức vì giúp người đọc tụng kinh điển. Thời nay thì tương đương với ấn tống kinh sách vì giúp Phật Pháp rộng lưu truyền, được đại phước do Bố thí Pháp.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded