Đại Trượng Phu

Có người hỏi Mạnh Tử: “Chương Nghi nổi giận đi du thuyết, chư hầu khiếp sợ, ngồi yên nên thiên hạ không chiến tranh. Vậy là đại trượng phu hay không?”

Mạnh Tử đáp: “Không thể liệt vào hàng đại trượng phu. A dua, xiểm nịnh các vua quan để được quyền thế. Hành động như đàn bà nhỏ mọn, phục tòng. Đại trượng phu đâu có như thế!

Bực đại trượng phu tâm địa công bình, hành động thận trọng, công việc chính đáng, không tham giàu sang, không sợ uy quyền. Đắc chí thì đem tài thi thố cho thiên hạ được nhờ; bất đắc chí thì một mình vui vẻ trau dồi cái hay của mình.”

* * * * *

Thử hỏi đời nay có được bao nhiêu bậc đại trượng phu?

Người thế gian coi trọng phú quí, tài sắc, quyền lực nên noi gương các nhà trọc phú hoặc chính trị gia. Nhà sư lại gọi các thương gia đại thí chủ là Bồ tát, ân cần mời mọc.

Đại trượng phu nhất định phải không có ngã và không tư lợi.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded