Thuật Xem Tướng

Đời xưa có người xem tướng rất nổi tiếng vì nói câu nào trúng câu nấy.

Nhà vua triệu đến hỏi: “Ngươi dùng thuật gì mà xem tướng hay thế?”

Hắn tâu: “Thần không có thuật gì cả. Chỉ xem bạn người thì biết được người hay hoặc dở.

Khi xem thường dân mà thấy chơi với những người bạn hiếu, lễ phép, chân thật, cẩn thận và biết giữ phép nước thì biết ông ta hay, thân tất một ngày vẻ vang, nhà tất một ngày thịnh vượng.

Khi xem quan lại mà giao du với bạn thành tín, có phẩm hạnh, thích điều phải thì đoán rằng ông quan tốt, làm quan sẽ cao thăng, giúp vua được ích lợi.

Khi xem vua chúa mà thấy quan gần có lắm người hiền, quan xa có lắm người trung, lúc lỗi có nhiều người ngăn can thì đoán rằng nhà vua giỏi, được tôn trọng, nước càng yên, thiên hạ càng qui phục…”

Nhà vua cho là phải và khen thưởng thầy coi tướng.

Bấy giờ tức tấp thu dụng những người tài giỏi. Cho nên nước trở thành cường thịnh nhất.

* * * * *

Người Pháp cũng có câu tục ngữ: “Cho tôi biết bạn của ông là ai thì tôi có thể nói ông là ai.”

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded