Trộm Pháp Thủ Nhãn

Vấn

Kính thưa quý thầy !

Con còn nhỏ không hiễu biết ,gì say phạm xin
Hoan hỉ
Trong kinh sách có nói ,và các thầy cũng có giảng
Chúng sanh điều là phật vì vốn trong thân có hạt giống
Bồ đề tất cã điều bình đẫng
Gặp tăng như gặp phật
Các thầy là bật cao cã ,dẫn dắt chúng sanh về tu họ tu hành sớm về miền Tây phương cực lạc mà sao nói là ăn cắp kinh sách của phật ,mà còn đọa xuống địa ngục là sao
Mong các thầy giải thích cho con hiểu thêm
Cám ơn

TQ.

Đáp:

Vui lòng đến một minh sư mà hỏi cho rõ những phần trên. Sự hiểu biết của thí chủ có vẻ không chính xác. Chúng tôi chỉ trả lời về tội Đạo Pháp.

Phật Bồ Tát đã chế như thế thì chúng tôi chỉ biết chuyển lại cho quí vị.

Ví dụ, thầy tôi, cố Hòa Thượng Tuyên Hóa, nói rằng Pháp 42 Thủ Nhãn phải được truyền mới có thể tu. Nhưng trên mạng có rất nhiều tài liệu không chuẩn hoặc thiếu sót. Lại có nhiều thầy không được phép truyền mà tự cho phép truyền để cầu danh lợi. Những ai tham lam theo học thì thầy trò đều phạm tội trộm Pháp. Chắc chắn sẽ đọa địa ngục.

Nói thì quí vị giận, phàn nàn. Không nói thì quí vị sẽ trách chúng tôi, người xuất gia, thiếu can đảm và lòng từ bi hoặc ganh tỵ sự thành công của người.

Bần tăng xin quí vị tự xét mình. Nếu tham lam mà tu luyện thì làm sao luyện cho thành đây? Có đáng đọa địa ngục không?

Hơn nữa, đức Phật đã dạy: Phải biết phân tích lời dạy. Nếu cảm thấy ngay cả lời dạy của Như Lai không đúng thì không nên theo. Nếu thầy quí vị dạy mà kích thích lòng tham lam của quí vị thì quí vị nên tin theo không?

Đạo hữu không cần tin lời thầy. Khi đọa địa ngục thì lúc ấy sẽ biết rằng thầy không lừa gạt quí vị. Sau có gặp lại nhau thì quí vị sẽ tin tưởng Chánh Pháp hơn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded