Mất Cung

Sở Vương đi săn, giữa đường làm mất cung. Tùy tùng cố tìm cho được. Sở Vương nói: “Thôi khỏi! Người nước Sở đánh mất cung, người nước Sở nhặt được cung: thiệt thòi gì đâu!”

Khổng Phu Tử nghe chuyện bèn than: “Tâm Sở Vương còn quá nhỏ hẹp! Tại sao chỉ nhắc đến người nước Sở? Sẽ chẳng cao thượng hơn sao, nếu nói: “Người mất cung, người được cung?”

* * * * *

Sở Vương là vị vua rộng lượng: không muốn làm phiền tùy tùng và muốn lợi dân. Vậy mà vẫn bị Khổng Tử chê là tâm hẹp hòi vì lòng nhân ái chưa đủ rộng để yêu tất cả nhân loại.

Thời đại ngày nay, lịch sử lại tái diễn. Vua Tàu tranh dành cho người Tàu. Vua Mỹ cũng tranh dành cho dân Mỹ mà không đếm xỉa gì đến các dân tộc khác. Đồng bào mà hãm hại nhau vì khác biệt về lý tưởng chính trị thay vì cùng chung sức phục vụ cho nhân loại. Nếu tuyên bố rằng: “Hãy cùng vực dậy nước Mỹ đại cường thịnh trở lại – Let’s make America great again” thật sự chỉ mang lại kết quả hoàn toàn trái ngược.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded