Vô Niệm

Đa số các pháp môn thiền dạy tu luyện để đạt những kết quả nhỏ như thần thông, cảm giác sung sướng hoặc những lợi ích thế gian. Ngược lại Thiền Đại Thừa chủ trương đạt cảnh giới của Vô Niệm.

Vô Niệm có thể được mô tả như sau:

  1. Không có hành động: Ví dụ, khi bị đánh đập, cơ thể chúng ta không có phản ứng như giật mình, co rút hoặc đánh trả lại.
  2. Không có nói trả: Ví dụ, khi bị mắng nhiếc thì không chửi bới lại hoặc cãi vã to tiếng.
  3. Không tạo tư tưởng: Như nếu được khen thì cũng không có ý niệm tự mãn hoặc hãnh diện.

Nói cách khác, chúng ta không tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp và tâm nghiệp.

Đó mới là có định lực chân thật.
Đó mới là được trí huệ xuất thế.
Đó mới gọi là Chân Lạc.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded