Tội đại vọng ngữ có khiến con đọa không?

Vấn

Thưa thầy, khi chưa biết đến Phật Pháp con đã từng mắc vào tội đại vọng ngữ. Nay con thực hành niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ. Con xin hỏi thầy, nếu vào lúc chết do trở ngại chướng duyên gì đó hoặc công phu niệm Phật chưa đủ nên chưa được vãng sanh, thì tội đại vọng ngữ con đã mắc phải có khiến con đọa lạc ở kiếp sau không ạ? Con xin cảm ơn và đảnh lễ thầy.

TD

Đáp: 

Có thể.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded