Đại Sĩ và Danh

Đại trượng phu nên vì đời mình mà khinh danh, không nên vì đời mình mà ham danh.

Khinh danh là có học thức, trọng khí tiết, cho-lấy phải cẩn thận và có trang nghiêm oai nghi.

Mua danh là tâng bốc nhau, a dua kẻ quyền quí, biểu lộ kiểu cách khác thường và lờ mờ đi hàng hai.

Không màng danh thì yên lặng mà hay, ham danh thì rực rỡ mà dỡ.

* * * * *

Danh tiếng rất phù du mà con người lại thích chuộng.

Khi đức Phật còn tại thế, rất nhiều người khâm phục ngài. Rồi một số lớn lại kính phục và theo tùng các loại thầy tà.

Ngay cá nhân thầy, lúc đầu một số người rất tin và kính phục. Nhưng khi điều thầy răn dạy đụng chạm bản ngã của họ thì họ trở thành những người chỉ trích mãnh liệt nhất của thầy.

Ân sư, cố Hòa thượng Tuyên Hóa rất nổi tiếng lúc còn tại thế. Sau khi ngài mất thì càng có nhiều người tin theo hơn nữa. Còn những người không tin thường là do bản ngã còn quá lớn.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded