Ngọc Trong Đá

Một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, chọn mua một tảng đá đem về đẽo. Quả nhiên trong đá có ngọc, còn thuộc hàng thượng hạng, quí giá vô chừng. Nhờ thế mà thợ ngọc trở nên giàu có.
Thợ đá nghe chuyện thì tin rằng đá nào bên trong cũng có ngọc. Nên bắt chước, bao nhiêu đá trong tiệm đều đem đập vỡ tìm ngọc. Đập tan hết đá mà chẳng thấy ngọc, vừa mất công mất của mà còn bị vợ mắng nhiếc.
* * * * *
Người đời lòng tham vô đáy. Thấy người được tốt thì ham muốn mà không hiểu rằng họ nhờ vào tài năng. Như người thợ ngọc, anh ta phải bỏ tâm huyết học nghề thành tài thì mới có thể nhận ra trong đá có ngọc. Tập nghệ cho tinh vi vẫn hay hơn là ỷ lại nơi may mắn.
Đối với người hiểu đạo, được cái tốt là nhờ trồng nhân trong quá khứ nên nay mới hái gặt được quả tốt. Tham cũng vô ích nếu không đủ phước. Vậy muốn được giàu có hơn thì cứ vững tin bố thí và trì giới thì không bao lâu sẽ được toại nguyện.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded