Phật Thất

Phật Thất mùa Hè 2014: ngày 17-05 đến ngày 23-05-2014

Thứ Bảy 17-05-2014
Chủ Nhật 18-05-2014
Thứ Hai 19-05-2014
Thứ Ba 20-05-2014
Thứ Tư 21-05-2014
Thứ Năm 22-05-2014
Thứ Sáu 23-05-2014

Phật Thất mùa Ðông 2013: ngày 14-12 đến ngày 20-12-2013

Thứ Bảy14-12-2013
Chủ Nhật 15-12-2013
ThứHai 16-12-2013
Thứ Ba 17-12-2013
Thứ Tư 18-12-2013
Thứ Năm 19-12-2013
Thứ Sáu 20-12-2013

Phật Thất mùa Hè 2011: ngày 2-07 đến ngày 8-07-2011

Thứ Bảy 02-07-2011
Chủ Nhật 03-07-2011
Thứ Hai 04-07-2011
Thứ Ba 05-07-2011
Thứ Tư 06-07-2011
Thứ Năm 07-07-2011
Thứ Sáu 08-07-2011

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded