Chương trình sinh hoạt cuối tuần

Thứ Bảy
09:00-10:00Lớp Thiền Cửu Định
10:00-11:00Pháp đàm
11:00-12:00Dùng trưa
Chủ Nhật
8:00-9:25Tán Lư Hương
Tụng Kinh A Di Đà
Đi nhiễu
Tọa thiền
9:25-10:45Pháp đàm
10:50-12:00Cúng ngọ
Dùng trưa
12:00-12:25Lạy Phật
12:30-2:30Giảng Kinh - Bát Nhã Tâm Kinh

 

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded