Thiền Thất 2012-2013

 • Chủ Nhật 16-12-2012 Giảng Kinh Kim Cang
 • Thứ Hai 17-12-2012: Sơ Quả A La Hán.
  Thứ Ba 18-12-2012: khinh an
  Thứ Tư 19-12-2012: anh hùng – hèn nhác – Câu chuyện Cư Sĩ tên Bằng
  Thứ Năm 20-12-2012: Pháp tu Thiền Thất
  Thứ Sáu 21-12-2012: Cửu tọa sinh thiền
  Thứ Bảy 22-12-2012: Phật giáo và các tôn giáo khác.

 • Chủ Nhật 23-12-2012 Giảng Kinh Kim Cang
 • Thứ Hai 24-12-2012: ngừng suy luận hãy nghe lời Thầy.
  Thứ Ba 25-12-2012: Ác độc.
  Thứ Tư 27-12-2012: Giết vì tự vệ.
  Thứ Năm 27-12-2012: …
  Thứ Sáu 28-12-2012: phương pháp phát triễn khả năng nhập định.
  Thứ Bảy 29-12-2012: Giàu thật sự.

 • Chủ Nhật 30-12-2012 Giảng Kinh Kim Cang
 • Thứ Hai 31-12-2012: Tục lệ đêm giao thừa và ngày đầu năm.
  Thứ Ba 01-01-2013: Tẩu hỏa nhập ma.
  Thứ Tư 02-01-2013:
  Thứ Năm 03-01-2013: Pháp Không.
  Thứ Sáu 04-01-2013: chưa đủ trình độ để hiểu Chân Không
  Thứ Bảy 05-01-2013: Tổ Sư Thiền.

 • Chủ Nhật 06-01-2013 Giảng Kinh Kim Cang
 • Thứ Hai 07-01-2013: Pháp Dược Sư
  Thứ Ba 08-01-2013
  Thứ Tư 09-01-2013: 10 pháp giới – phần 1.
  Thứ Năm 10-01-2013: 10 pháp giới – phần 2.
  Thứ Sáu 11-01-2013: 10 pháp giới – phần 3.
  Thứ Bảy 12-01-2013: Bế mạc khóa Thiền, thiền sinh phát biểu cảm tưởng.

  Phản Hồi

  Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

  *

  Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  Bộ gõ AVIM-Reloaded