Thiền Tịnh đồng tu tại chùa Lư Sơn

Thầy Vĩnh Hoá truyền dạy các giáo lý Phật giáo Đại thừa mà phần lớn Thầy đã lĩnh hội từ Cố Đại Lão Hoà Thượng Tuyên Hoá, người đã sáng lập Vạn Phật Thánh Thành ở miền Bắc California.

Đại Lão Hoà Thượng Tuyên Hoá đã đem Phật giáo Trung Hoa sang Hoa Kỳ trong thập niên 1960.  Pháp Đại Thừa Trung Hoa rất phong phú, tuy nhiên, nhiều khía cạnh của giáo lý truyền thống đã bị thất lạc khi Phật giáo truyền từ Trung Quốc sang Nhật Bản và Tây Tạng, rồi từ đó sang Hoa Kỳ.

Chẳng hạn như Phật giáo Đại thừa Trung Hoa gồm năm tông phái lớn của Phật giáo: Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Luật Tông, và Kinh tạng Tông.  Thầy Vĩnh Hoá cũng dựa trên tất cả năm tông phái này, tuy nhiên, Thầy chú trọng về thực hành song song của Thiền và Tịnh Độ Phật giáo để phục vụ hữu hiệu hơn cho nhiều chúng sanh hơn trong thời đại này: từ chúng sanh thiếu căn cơ đến chúng sanh có căn cơ cao.

Thiền Tông (nguồn gốc của Thiền Zen Nhật Bản) chú trọng vào việc đắc giác ngộ trong kiếp này. Trong khi đó, Tịnh độ tông dạy người tu hành làm thế nào để được tái sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, nơi đây họ sẽ đắc được giác ngộ ngay trong cuộc đời kế tiếp.  Thực hành Thiền và Tịnh Độ song song, chúng ta mong muốn được giác ngộ ngay trong cuộc đời này.  Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thức rằng đạt được mục tiêu này là cực kỳ khó khăn do đó chúng tôi dùng Pháp môn Tịnh Độ như là một kế hoạch dự phòng. Thật ra, Pháp môn Tịnh Độ cũng giống như một hợp đồng bảo hiểm cho phép chúng ta đắc vãng sinh nếu không giác ngộ được kiếp này.

Để khai mở trí tuệ, Thiền tông dạy chúng ta cách tăng trưởng định lực. Không tập trung tư tưởng được thì không thể nhận thức sáng suốt hoặc phát triển trí huệ xuất thế.  Và để phát triển khả năng tập trung, Thiền Tông chú trọng tọa thiền, một cách tu luyện mà chính Đức Phật đã dùng và đạt được giác ngộ.

Nếu chúng ta có thể tăng trưởng định lực thì không những chúng ta sẽ sáng suốt hơn mà còn cải thiện sức khỏe, giảm căn thẳng, và tăng trưởng sức mạnh tinh thần.  Thêm vào đó, khi định lực cao thì sự tu luyện Pháp Tịnh Độ của chúng ta càng có hiệu quả hơn nhiều. Cho nên luyện thiền giúp đỡ rất nhiều cho các vị tu Tịnh Độ.

Hơn nữa, Pháp Đại Thừa rất phong phú, bao gồm nhiều pháp tu khác, chẳng hạng như: lạy Phật, tụng kinh, sám hối, niệm chú, nghiên cứu kinh điển, tạo công đức bằng cách giữ giới, cúng dường, và giúp đỡ việc hoằng Pháp. Trong thực tế, theo kinh nói thì có 84.000 pháp môn khác nhau mà chúng ta có thể tu.

Thầy Vĩnh Hoá hướng dẫn cho từng cá nhân để giúp mỗi người tìm ra phương pháp thích hợp nhất với mình. Trong các buổi giảng Kinh và pháp đàm, Thầy dành rất nhiều thì giờ trả lời câu hỏi, thắc mắc khiến cho phương pháp giảng dạy này rất thích ứng với nhu cầu của từng học sinh.

Nhiều người trong số các học sinh mà Thầy Vĩnh Hoá đã dạy trong tám năm qua đạt được trình độ cao của thiền định và họ nhận thấy sức khoẻ cũng như mối liên hệ cá nhân họ được cải thiện đáng kể.

Bồ Đề Quang Quốc Tế (BLI) có các chương trình sinh hoạt mỗi cuối tuần và các khóa tu tập thường xuyên.  Để biết thêm chi tiết về việc tu luyện với BLI, xin vui lòng nhấn vào đây. Ngoài ra, BLI cũng có chương trình đào tạo nội trú cho tu sĩ và cư sĩ tại gia.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded