Thiền Thất mùa Hè 2013

 • Thứ Bảy 25-05-2013: Nhẫn đau mõi trong lúc thiền
 • Chủ Nhật 26-05-2013: Giảng Kinh Kim Cang và giải đáp thắc mắc.
  Thứ Hai 27-05-2013: Chân tâm nhường tâm suy nghĩ.
  Thứ Ba 28-05-2013: tâm không tranh giành.
  Thứ Tư 29-05-2013: Tham thoại đầu.
  Thứ Năm 30-05-2013: A La Hán và niết bàn hữu dư.
  Thứ Sáu 31-05-2013: Thoát khỏi dục giới.

 • Thứ Bảy 01-06-2013: nên ăn ít để giảm vọng tưởng khi tham dự thiền thất.
 • Chủ Nhật 02-06-2013: Giảng Kinh Kim Cang
  Thứ Hai 03-06-2013: Niềm tin; Cảm ứng của thiền sinh.
  Thứ Ba 04-06-2013: Can thiệp chuyện người.
  Thứ Tư 05-06-2013: Thiền trong khi làm việc
  Thứ Năm 06-06-2013: hộ khí.
  Thứ Sáu 07-06-2013: Thế nào là tu tiến bộ.

 • Thứ Bảy 08-06-2013: không bỏ cuộc.
 • Chủ Nhật 09-06-2013: Giảng Kinh Kim Cang
  Thứ Hai 10-06-2013: Giòng thiền Quy Ngưỡng và giòng thiền Lâm Tế.
  Thứ Ba 11-06-2013: Lậu.
  Thứ Tư 12-06-2013: Không tham cảnh giới tốt trong lúc thiền, không phản ứng.
  Thứ Năm 13-06-2013: Từ bi

 • Thứ Bảy 15-06-2013
 • Chủ Nhật 16-06-2013: Giảng Kinh Kim Cang

  Phản Hồi

  Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

  *

  Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  Bộ gõ AVIM-Reloaded