Thiền Thất 2014

Mùa Hè

25-05-2014: Tâm Ấn
26-05-2014: Ngoại đạo; Ma
27-05-2014: Lợi ích của đau chân trong lúc thiền.
28-05-2014: Cảnh giới thiền
29-05-2014: Ngài Mã Tồ, Sư Tổ vả các thiền sư khác.
30-05-2014: A La Hán và niết bàn hữu dư.
31-05-2014: Thể hội. Tọa thiền
01-06-2014: diệt ngã, thử thách lòng tin
02-06-2014: Cư sĩ Pang
03-06-2014: trả nợ
04-06-2014: Báo hiếu cho cha mẹ, Tây Phương Cực Lạc
05-06-2014: Thầy Hiền Giới – căn bản vững chắc tu hành của người xuất gia
06-06-2014: Thiền
07-06-2014: chuyện về Hoà Thượng Tuyên Hoá
08-06-2014: Thiền Meta
09-06-2014: Đốn ngộ – Tiệm ngộ
10-06-2014: Thức ăn, không chạy theo tư tưởng.
11-06-2014: Ngũ hành; Xá lợi trân châu. Cơ duyên, kinh nghiệm tu hành của Thầy Hiền Trì
12-06-2014: Thầy Hiền Giới, kinh nghiệm 36 giờ tọa thiền.
13-06-2014: Kết thúc khóa tu, thiền sinh bày tỏ cảm nghĩ và kinh nghiệm.

Mùa Đông

20-12-2014: Bắt đầu giảng Kinh Lăng Nghiêm.
21-12-2014:
22-12-2014:
23-12-2014:
24-12-2014:
25-12-2014:
26-12-2014:

27-12-2014:
28-12-2014:
29-12-2014:
30-12-2014:
31-12-2014:
01-01-2015:
02-01-2015:

03-01-2015:
04-01-2015:
05-01-2015:
06-01-2015:
07-01-2015:
08-01-2015:
09-01-2015:

10-01-2015:
11-01-2015:
12-01-2015:
13-01-2015:
14-01-2015:
15-01-2015:
16-01-2015:

17-01-2015:
18-01-2015:
19-01-2015:
20-01-2015:
21-01-2015:
22-01-2015:
23-01-2015:

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded