Ấn phẩm


Cẩm Nang Thiền
Xuất bản lần thứ nhất.

- Ghi chú ngày 11-23-2012


Kinh Địa Tạng
Xuất bản lần thứ nhất.

- Ghi chú ngày 8-15-2012

Kinh A Di Đà

Xuất bản lần thứ nhất.

- Ghi chú ngày 8-15-2012

Tứ Thập Nhị Chương Kinh

Tái bản lần thứ hai.
- Ghi chú ngày 6-5-2011

Kinh Di Giáo

Tái bản lần thứ ba.
- Ghi chú ngày 6-5-2011


Kinh Dược Sư

Xuất bản lần thứ nhất.

- Ghi chú ngày 6-5-2011

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded