Khai thị hàng tuần

Chủ Nhật 28-05-2017: Pháp Sám Hối.
Chủ Nhật 21-05-2017: Từ tâm.
Chủ Nhật 14-05-2017: hình ảnh chuyến hoằng pháp Âu Châu.
Chủ Nhật 07-05-2017: Pháp Sám Hối.
Chủ Nhật 16-04-2017: Tài sản lớn nhất là lòng tin vào Tam Bảo.
Chủ Nhật 09-04-2017: Qui Sơn Tự.
Chủ Nhật 02-04-2017: Qui Sơn Tự
Chủ Nhật 26-03-2017: Đại Bi Sám – Tháng 3-2017.
Chủ Nhật 19-03-2017: Khổ
Chủ Nhật 05-03-2017: Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, Từ Bi Hỷ Xả.
Chủ Nhật 26-02-2017: Đại Bi Sám – Tháng 2-2017.
Chủ Nhật 19-02-2017: Giới thiệu Pháp Tịnh Độ ở Mỹ.
Chủ Nhật 12-02-2017: Tự lập, tự túc.
Chủ Nhật 20-11-2016: An Vị 1000 Tượng Phật.
Chủ Nhật 06-11-2016: Người Phật Tử và bầu cử.
Chủ Nhật 30-10-2016: Vía Phật Dược Sư.
Chủ Nhật 16-10-2016: Cảm ứng của Thầy Hiền Trì với Bố Tát Quán Thế Âm.
Chủ Nhật 09-10-2016: Cảm tưởng về Thầy Ajaan Samruay giảng tại chùa Đại Hàn tuần trước.
Chủ Nhật 25-09-2016: Đại Bi Sám tháng 9/2016 – Trộm Pháp.
Chủ Nhật 18-09-2016: Pháp Tịnh Độ.
Chủ Nhật 11-09-2016: Thầy Hiền Trì – Như Lai
Chủ Nhật 28-08-2016: Đại Bi Sám tháng 8/2016
Chủ Nhật 21-08-2016: Tiền kiếp (Thầy Hiền Trì)
Chủ Nhật 14-08-2016: Lể Vu Lan.
Chủ Nhật 07-08-2016: Trang nghiêm cõi Phật, hòa đồng.
Chủ Nhật 31-07-2016: Đại Bi Sám tháng 7/2016.
Chủ Nhật 24-07-2016: Thầy Hiền Trì trở về từ Việt Nam
Chủ Nhật 17-07-2016: Vía Quán Âm.
Chủ Nhật 10-07-2016: Tu thiền giúp Tịnh Độ.
Chủ Nhật 01-05-2016: Ý nghĩa ngày Phật Đản.
Chủ Nhật 24-04-2016: Pháp Ðối thủ sám hối và Vạn Phật Sám.
Chủ Nhật 17-04-2016: Luân hồi.
Chủ Nhật 10-04-2016: Thiền Tịnh đồng tu.
Chủ Nhật 03-04-2016: Niệm Phật
Chủ Nhật 27-03-2016: Vía Quán Âm.
Chủ Nhật 20-03-2016: Thiện Trí Thức.
Chủ Nhật 13-03-2016: Mục đích của chùa.
Chủ Nhật 06-03-2016: Tai hại của sân hận.
Chủ Nhật 28-02-2016: Ðại Bi Sám – tháng 2-2016.
Chủ Nhật 21-02-2016: Dự án 2016.
Chủ Nhật 31-01-2016: Ðại Bi Sám – tháng 1-2016.
Chủ Nhật 29-11-2015: Ðại Bi Sám – tháng 11.
Chủ Nhật 22-11-2015: Biết ơn.
Chủ Nhật 15-11-2015: 4 lọai an lạc trong cõi ta bà .
Chủ Nhật 25-10-2015: Lý do xuất gia.
Chủ Nhật 18-10-2015: Thành tâm cúng duờng.
Chủ Nhật 11-10-2015: Phật Giáo Ðại Thừa do Hòa Thượng Tuyên Hóa đem đến Mỹ.
Chủ Nhật 04-10-2015: 5 điều kiện để tu hành.
Chủ Nhật 27-09-2015: Ðại Bi Sám – tháng 9
Chủ Nhật 20-09-2015: Cúng dường và Phước Vô Lậu, Phước Hữu Lậu.
Chủ Nhật 30-08-2015: Con Voi giận dữ
Chủ Nhật 23-08-2015: Cảm nghĩ của các Sư Cô và Thầy sau 1 năm xuất gia tại chùa.


Những bài giảng trước

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded