Khai thị hàng tuần

Chủ Nhật 15-10-2017: Quán Tự Kỷ – Phần 2.
Chủ Nhật 08-10-2017: Quán Tự Kỷ – Phần 1.
Chủ Nhật 01-10-2017: Tinh thần giúp người dân của Thượng Nghi Sĩ John McCain.
Chủ Nhật 24-09-2017: Đại Bi Sám tháng 9; Linh ứng của trì Chú Đại Bi.
Chủ Nhật 17-09-2017: Chuyển Luân Thánh Vương.
Chủ Nhật 10-09-2017: Chết và Pháp 49 Ngày.
Chủ Nhật 27-08-2017: Sám hối.
Chủ Nhật 20-08-2017: Vu Lan Báo Hiếu.
Chủ Nhật 13-08-2017: Trí huệ và định lực.
Chủ Nhật 06-08-2017: 5 sự viêc biến mất sau khi Phật nhập Niết Bàn.
Chủ Nhật 30-07-2017: Điều hành công ty theo quan niệm Phật giáo.
Chủ Nhật 23-07-2017: Lời Đức Phật khuyên cho người vợ người chồng.
Chủ Nhật 16-07-2017: Lòng tin vào Thiện Trí Thức.
Chủ Nhật 09-07-2017: Vía Quan Âm; Tâm người giác ngộ.
Chủ Nhật 02-07-2017: Niết Bàn.
Chủ Nhật 28-05-2017: Pháp Sám Hối.
Chủ Nhật 21-05-2017: Từ tâm.
Chủ Nhật 14-05-2017: hình ảnh chuyến hoằng pháp Âu Châu.
Chủ Nhật 07-05-2017: Pháp Sám Hối.
Chủ Nhật 16-04-2017: Tài sản lớn nhất là lòng tin vào Tam Bảo.
Chủ Nhật 09-04-2017: Qui Sơn Tự.
Chủ Nhật 02-04-2017: Qui Sơn Tự
Chủ Nhật 26-03-2017: Đại Bi Sám – Tháng 3-2017.
Chủ Nhật 19-03-2017: Khổ
Chủ Nhật 05-03-2017: Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, Từ Bi Hỷ Xả.
Chủ Nhật 26-02-2017: Đại Bi Sám – Tháng 2-2017.
Chủ Nhật 19-02-2017: Giới thiệu Pháp Tịnh Độ ở Mỹ.
Chủ Nhật 12-02-2017: Tự lập, tự túc.


Những bài giảng trước

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded