Khai thị hàng tuần – 5

Những bài giảng mới hơn

Chủ Nhật 16-08-2015: Lể Vu Lan
Chủ Nhật 09-08-2015: Tinh tấn
Chủ Nhật 02-08-2015: Lợi ích và mục đích của sự tu hành.
Chủ Nhậtt 26-07-2015: Ðại Bi Sám – tháng 7
Chủ Nhật 19-07-2015: Lòng trung thành.
Chủ Nhậtt 12-07-2015: Xá Lợi.
Chủ Nhật 05-07-2015: Thành tâm cúng dường.
Chủ Nhật 28-06-2015: Trả thù.
Chủ Nhật 21-06-2015: Nguuện vọng của Hòa Thượng Tuyên Hóa.
Chủ Nhật 07-06-2015: Phương tiện của các vị Tổ Sư.
Chủ Nhật 31-05-2015: Nghiệp báo khi tàn phá hình tượng Phật.
Chủ Nhật 26-04-2015: Trồng phước.
Chủ Nhật 19-04-2015: Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Chủ Nhật 12-04-2015: Niết Bàn và Tây Phương Cực Lạc.
Chủ Nhật 29-03-2015: Quán cái chết.
Chủ Nhật 22-03-2015: Giận và Ganh tỵ
Chủ Nhật 15-03-2015: Lể thành lập nhóm Liên Trì ? Bắc California.
Chủ Nhật 08-03-2015: Chọn lựa Pháp tu đúng.
Chủ Nhật 01-03-2015: Kinh nghiệm của Thầy Hiền Trì
Chủ Nhật 01-02-2015: Không tranh, không tham.
Chủ Nhật 09-11-2014: Biết ơn.
Chủ Nhật 02-11-2014: Chuyến viếng thăm chùa Thái Lan của Thầy Phrasamruay Tayano tuần trước.

Những bài giảng trước

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded