Khai thị hàng tuần – 2015

Những bài giảng mới hơn

Chủ Nhật 29-11-2015: Ðại Bi Sám – tháng 11.
Chủ Nhật 22-11-2015: Biết ơn.
Chủ Nhật 15-11-2015: 4 lọai an lạc trong cõi ta bà .
Chủ Nhật 25-10-2015: Lý do xuất gia.
Chủ Nhật 18-10-2015: Thành tâm cúng duờng.
Chủ Nhật 11-10-2015: Phật Giáo Ðại Thừa do Hòa Thượng Tuyên Hóa đem đến Mỹ.
Chủ Nhật 04-10-2015: 5 điều kiện để tu hành.
Chủ Nhật 27-09-2015: Ðại Bi Sám – tháng 9
Chủ Nhật 20-09-2015: Cúng dường và Phước Vô Lậu, Phước Hữu Lậu.
Chủ Nhật 30-08-2015: Con Voi giận dữ
Chủ Nhật 23-08-2015: Cảm nghĩ của các Sư Cô và Thầy sau 1 năm xuất gia tại chùa.
Chủ Nhật 16-08-2015: Lể Vu Lan
Chủ Nhật 09-08-2015: Tinh tấn
Chủ Nhật 02-08-2015: Lợi ích và mục đích của sự tu hành.
Chủ Nhậtt 26-07-2015: Ðại Bi Sám – tháng 7
Chủ Nhật 19-07-2015: Lòng trung thành.
Chủ Nhậtt 12-07-2015: Xá Lợi.
Chủ Nhật 05-07-2015: Thành tâm cúng dường.
Chủ Nhật 28-06-2015: Trả thù.
Chủ Nhật 21-06-2015: Nguuện vọng của Hòa Thượng Tuyên Hóa.
Chủ Nhật 07-06-2015: Phương tiện của các vị Tổ Sư.
Chủ Nhật 31-05-2015: Nghiệp báo khi tàn phá hình tượng Phật.
Chủ Nhật 26-04-2015: Trồng phước.
Chủ Nhật 19-04-2015: Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Chủ Nhật 12-04-2015: Niết Bàn và Tây Phương Cực Lạc.
Chủ Nhật 29-03-2015: Quán cái chết.
Chủ Nhật 22-03-2015: Giận và Ganh tỵ
Chủ Nhật 15-03-2015: Lể thành lập nhóm Liên Trì ? Bắc California.
Chủ Nhật 08-03-2015: Chọn lựa Pháp tu đúng.
Chủ Nhật 01-03-2015: Kinh nghiệm của Thầy Hiền Trì
Chủ Nhật 01-02-2015: Không tranh, không tham.


Những bài giảng trước

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded