Khai thị hàng tuần – 2016

Những bài giảng mới hơn

Chủ Nhật 20-11-2016: An Vị 1000 Tượng Phật.
Chủ Nhật 06-11-2016: Người Phật Tử và bầu cử.
Chủ Nhật 30-10-2016: Vía Phật Dược Sư.
Chủ Nhật 16-10-2016: Cảm ứng của Thầy Hiền Trì với Bố Tát Quán Thế Âm.
Chủ Nhật 09-10-2016: Cảm tưởng về Thầy Ajaan Samruay giảng tại chùa Đại Hàn tuần trước.
Chủ Nhật 25-09-2016: Đại Bi Sám tháng 9/2016 – Trộm Pháp.
Chủ Nhật 18-09-2016: Pháp Tịnh Độ.
Chủ Nhật 11-09-2016: Thầy Hiền Trì – Như Lai
Chủ Nhật 28-08-2016: Đại Bi Sám tháng 8/2016
Chủ Nhật 21-08-2016: Tiền kiếp (Thầy Hiền Trì)
Chủ Nhật 14-08-2016: Lể Vu Lan.
Chủ Nhật 07-08-2016: Trang nghiêm cõi Phật, hòa đồng.
Chủ Nhật 31-07-2016: Đại Bi Sám tháng 7/2016.
Chủ Nhật 24-07-2016: Thầy Hiền Trì trở về từ Việt Nam
Chủ Nhật 17-07-2016: Vía Quán Âm.
Chủ Nhật 10-07-2016: Tu thiền giúp Tịnh Độ.
Chủ Nhật 01-05-2016: Ý nghĩa ngày Phật Đản.
Chủ Nhật 24-04-2016: Pháp Ðối thủ sám hối và Vạn Phật Sám.
Chủ Nhật 17-04-2016: Luân hồi.
Chủ Nhật 10-04-2016: Thiền Tịnh đồng tu.
Chủ Nhật 03-04-2016: Niệm Phật
Chủ Nhật 27-03-2016: Vía Quán Âm.
Chủ Nhật 20-03-2016: Thiện Trí Thức.
Chủ Nhật 13-03-2016: Mục đích của chùa.
Chủ Nhật 06-03-2016: Tai hại của sân hận.
Chủ Nhật 28-02-2016: Ðại Bi Sám – tháng 2-2016.
Chủ Nhật 21-02-2016: Dự án 2016.
Chủ Nhật 31-01-2016: Ðại Bi Sám – tháng 1-2016.

Những bài giảng trước

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded