Thiền Thất 2012-2013

Tháng vừa qua, bổn tự đã cử hành Thiền Thất cuối năm như thường lệ, và thời gian khóa tu năm nay là một tháng thay vì một tuần như những năm trước.  Bốn tuần thiền thất này là cơ hội để chúng tôi được chuyên tâm tu luyện sau cả năm hoạt động về Phật sự.

Lần này, dầu ít người tham gia hơn ba năm trước nhưng có nhiều cảm ứng tốt hơn.

Ví dụ, người của hơn mười chủng tộc khác nhau tham dự, cho nên chùa càng ngày càng thật sự trở thành quốc tế.

Dầu ít ai có thể tham gia tu luyện mỗi ngày từ 3 giờ sáng đến 12 giờ khuya nhưng có nhiều người đến ngồi thiền với đại chúng một vài thời, hoặc đến nghe giảng pháp để được giải đáp các thắc mắc về pháp môn thiền, hoặc khi mệt thì đi làm công quả để ủng hộ thiền thất.

Đến ngày cuối cùng, chúng tôi dùng trai và mời một vài thiền sinh trình bày cảm tưởng. Đặc biệt năm nay, có rất nhiều cảm ứng. Rất nhiều thiền sinh tăng trưởng định lực dầu chỉ tham gia bán thời gian (part-time). Lại có người tự chữa bịnh phổi của mình mà bác sĩ không tìm ra được triệu chứng từ mười lăm năm nay. Xin quí vị vào trang mạng của chùa chúng tôi nghe băng nếu muốn thêm chi tiết: http://tinhdodaithua.org/?page_id=2795

Pháp môn Thiền thất này rất thâm sâu. Chư lịch đại tổ sư đã từng cử hành để giúp chúng sinh phát huệ, đắc an lạc và tăng trưởng định lực. Cho nên bổn tự sẽ tổ chức một tháng Thiền thất hai lần mỗi năm. Thiền thất tiếp theo sẽ bắt đầu vào tuần cuối tháng Năm, kính mời quí vị đến tham gia.

Chúng tôi xin ghi ơn các long thần hộ pháp đã tích cực và lao nhọc bảo vệ Thiền thất để chúng tôi bình an tu hành. Trong nguyên cả tháng Thiền Thất này, không nghe xe cảnh sát hú còi một lần nào cả trong lúc bình thường ở xóm này trung bình thì hai tuần còi hú một lần.

Sau Thiền thất, mọi người đều được pháp hỷ sung mãn.

Chúc quí vị một năm mới pháp hỷ sung mãn và mọi sự như ý.

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded