Khai thị hàng tuần – 2014

Những bài giảng mới hơn
……
Chủ Nhật 09-11-2014: Biết ơn.
Chủ Nhật 02-11-2014: Chuyến viếng thăm chùa Thái Lan của Thầy Phrasamruay Tayano tuần trước.
Chủ Nhật 26-10-2014: Ðại nguyện của Dược Sư Phật.
Chủ Nhật 19-10-2014: Cao Tang Thái Lan Phrasamruay Tayano viếng thăm; Thiền hành; Chánh trực.
Chủ Nhật 12-10-2014: Giác ngộ là gì; mê muội, vô minh.
Chủ Nhật 05-10-2014: Nhập Thất; Pháp Y Tăng Truyền.
Chủ Nhật 28-09-2014: Trạch pháp nhãn; Giới luật; Đạo đức.
Chủ Nhật 21-09-2014: Pháp Chuẩn Đề. Nên sống hòa hợp.
Chủ Nhật 14-09-2014: Số mạng
Chủ Nhật 07-09-2014: Lịch sử cây bồ đề.
Chủ Nhật 31-08-2014: Tu hành không bao giờ quá trể.
Chủ Nhật 24-08-2014: Sự tích Ðế Thích.
Chủ Nhật 10-08-2014: Lể Vu Lan; Giới thiệu 3 thành viên mới của Tăng đoàn.
Chủ Nhật 03-08-2014: Thông báo: Lể xuất gia tuần tới; chương trình hoằng pháp trên đài TV
Chủ Nhật 20-07-2014: Thế giới ác trược; Kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược.
Ch? Nh?t 13-07-2014: Bốn Vị Đại Bồ Tát của Phật.
Chủ Nhật 06-07-2014: Sống lâu; Không giận hờn trách móc.
Thiến Thất mùa Hè 2014: ngày 25-05 đến ngày 13-06
Phật Thất mùa Hè 2014: ngày 17-05 đến ngày 23-05
Chủ Nhật 20-04-2014
Chủ Nhật 13-04-2014: Lời khuyên cho những người mới lập gia đình.
Chủ Nhật 06-04-2014: Tôn giả Kiều Trần Như.
Chủ Nhật 30-03-2014: Pháp sám hối
Chủ Nhật 23-03-2014: Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chủ Nhật 16-03-2014:
Chủ Nhật 09-03-2014: Giới thiệu Thầy Tâm Đạt.
Chủ Nhật 02-03-2014: an lạc.
Chủ Nhật 23-02-2014: Vua A Dục.
Thiền Thất mùa Ðông 2013: ngày 22-12-2013 đến ngày 11-01-2014
Phật Thất mùa Ðông 2013: ngày 14-12 đến ngày 20-12-2013

Những bài giảng trước

Phản Hồi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Phần được đánh dấu là bắt buộc *

*

Bạn có thể sử dụng các HTML thẻ và thuộc tính: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded